Kyläyhdistykset haluavat Joutsaan oman asiamiehen. Tarve nousi esiin kyläpalaverissa jo vuosi takaperin. Viime torstaina kylät sorvasivat asiasta lopulta yhteisen kunnallisaloitteen.
Kyläasiamiehen keskeiset tehtävät kulminoituisivat hankkeiden, tapahtumien ja yhteydenpidon ympärille. Tehtävään tulisi kyläyhdistysten mukaan nimetä joku kunnan virkamiehistä.
– Kyläasiamiehen tehtäviä hoidettaisiin oman toimen ohella. Aloitemenettely on valittu siksi, että siihen on kunnan pakko jollain tavalla vastata, pohjusti pappislainen taustavaikuttaja Kalle Willman.

LUE LISÄÄ VIIKON 14 JOUTSAN SEUDUSTA
Tilaa p. (014) 881088