Tammijärven ja Joutsan välille suunniteltujen vesi- ja jätevesiputkistojen rakentaminen käynnistyy huhtikuussa. Linjan pituus on kaikkiaan 14,5 kilometriä.
Tammijärven suunnan jätevedet johdetaan puhdistettavaksi jatkossa Joutsaan. Näin Luhangan kunta voi sulkea ongelmia aiheuttaneen Tammijärven puhdistamon. Joutsasta johdetaan puolestaan puhdasta vettä Tammijärvelle.
Runkolinjasto mahdollistaa myös Pappisen vesiosuuskunnan toiminnan käynnistymisen. Osuuskunnan tarkoituksena on saada kylältä liittyjiä vesi- ja viemäriverkkoon.

LUE LISÄÄ VIIKON 12 JOUTSAN SEUDUSTA
Tilaa: (014) 881088