Joutsan kunnanhallitus esittää rahoituspakettia kunnan omistaman Kiinteistö Oy Joutsanrannan vuokra-asuntohankkeelle. Huttulantie 10:ssä sijaitsevien Joutsanrannan nykyisten vuokrarivitalojen paikalle on tarkoitus rakentaa 20 uuden vuokra-asunnon kokonaisuus.
Kiinteistöyhtiö on saanut valtion Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aralta ehdollisen päätöksen korkotuesta 1,4 miljoonan euron lainalle. Lisäksi 1,75 miljoonan euron hankkeeseen tarvitaan Joutsan kunnalta 350.000 euron osuus.
Kunnanhallitus esittää, että kunta merkitsisi kiinteistöyhtiöstä 150.000 euron osakepääoman korotuksen sekä antaisi yhtiölle korollisen 200.000 euron pääomalainan. Lisäksi kunnan tulisi antaa takaus enintään 1,4 miljoonan euron korkotukilainalle.

LUE LISÄÄ VIIKON 12 JOUTSAN SEUDUSTA
Tilaa: (014) 881088