Joutsan kunnanhallitus katsoo, että Joutsassa ei ole tarvetta erilliselle koulukuraattorille ja palvelut ovat jo nyt kunnossa. Kunnanhallitus antoi vastauksensa lääninhallitukselle tehtyyn kanteluun, jossa esitettiin huoli kuraattoripalvelujen saamisesta Joutsassa. Koulukuraattorin tehtävänä on muun muassa antaa oppilaille tukea koulunkäyntiin ja kehitykseen liittyvien vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi.
Suositus koulukuraattoripalvelujen järjestämisestä on 600 oppilasta per kuraattori. Joutsassa on tällä hetkellä peruskoulun oppilaita 468 ja ennusteen mukaan viiden vuoden kuluttua 370 oppilasta.

LUE LISÄÄ VIIKON 10 JOUTSAN SEUDUSTA
Tilaa p. (014) 881 088