Sivistyslautakunnalta ei juuri sympatiaa lukiolaisille herunut. Lautakunta hylkäsi lukiolaisten jättämän, yläasteen siirtopäätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen torstaina.
Lukiolaiset ovat tuskastuneet yläastelaisten häiriköintiin sekä lukiolla vallitsevaan tilanahtauteen. Yläaste siirrettiin home-epäilyjen vuoksi evakkoon lukiolle marraskuussa.
Lautakunta pitää siirtojärjestelyitä sen verran vähäisinä, etteivät ne vaikuta oleellisesti lukiolaisten opintoihin. Näin ollen lukiolaisten kuulemiselle ei ole ollut tarvetta. Lukiolaisten kaipaamaa tarkempaa infoa evakon kestosta ei myöskään annettu.

LUE LISÄÄ VIIKON 8 JOUTSAN SEUDUSTA.
Tilaa (014) 881088