Joutsenlammen hotellin tulevaisuutta pohdittiin viime viikolla pidetyssä kehittämistyöpajassa. Työpaja liittyi Joutsenlammen master planin eli kokonaissuunnitelman tekoon.

Paikallisista yrittäjistä sekä kunnan luottamushenkilöistä ja virkamiehistä muodostunut kehittämistyöpajan väki nosti vahvasti esille ratakeskuksen roolin Joutsenlammen kehittämisessä.

– Ajatuksena on, että tulevaisuudessa ratakeskuksen rooli nousisi merkittävästi, tiivisti master plania laativa Pöyry Environmentin projektipäällikkö Jari Laitakari.

Erilaisista kehittämisvaihtoehdoista työpajassa lähdettiin siitä, että Joutsenlampi olisi tulevaisuudessa ympärivuotinen aktiivisen vapaa-ajan kohde sekä yritys- ja kurssimatkailun kohde.

Majoituskapasiteettia Joutsenlammelle ja sen lähiympäristöön olisi saatava lisää. Tällä hetkellä hotellissa on maksimissaan noin 200 vuodepaikkaa.

Master planin pitäisi valmistua maaliskuun loppuun mennessä.

LUE LISÄÄ VIIKON 6 JOUTSAN SEUDUSTA
Tilaa: (014) 881 088