Tasa-arvolaki ei toteudu kahta Luhangassa torstaina valittua lautakuntaa koskien. Rakennuslautakunnan viidestä jäsenestä vain yksi on nainen. Sama tilanne on myös keskusvaalilautakunnassa.

Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa lautakunnissa kummankin sukupuolen edustuksen on oltava vähintään 40 prosenttia. Näin ollen viisijäsenisissä lautakunnissa mies- ja naispaikkojen suhdeluku voi olla vain 2:3 tai päinvastoin.

Uusi kunnanhallitus kokoontuu ensimmäisen kerran tammikuun 26. päivä. Mahdolliset muutospäätökset tekee valtuusto.

LUE LISÄÄ VIIKON 4 JOUTSAN SEUDUSTA
Tilaa: (014) 881 088