Kunnallisvaaleissa valtuustoon valittujen sekä myös varavaltuutetuiksi päässeiden tuli jättää maanantaihin mennessä vaalirahoitusta koskevat ilmoitukset.
Yhteenvetona selvityksistä voi todeta, että ehdokkaat eivät ole valtavia euromääriä vaaleihin panostaneet. Suurimmat kampanjakulut 770 euroa ovat olleet kokoomuksen Pekka Huikolla. Toiseksi eniten euroja eli 474,45 käytti kokoomuksen varavaltuutettu Mikko Tamminen. Kolmanneksi ylti keskustan Marjatta Saarinen 411, 37 eurollaan.
Muiden ilmoitusvelvolliset kampanjakulut vaihtelivat nollasta muutamaan sataan euroon. Yleisin panostus näyttää olleen satasen tai parin luokkaa. Peräti viisi valtuutettua ilmoitti päässeensä kuluitta valtuustoon.
Puolueiden paikallisosastot vastasivat merkittävissä määrin vaali-ilmoittelusta. Maksimipanostukset tässä olivat muutaman tonnin luokkaa.

Määräaikaan mennessä valtuutetuista antoi selvityksensä 23 henkilöä 27 ilmoitusvelvollisesta. Varavaltuutetuista ilmoitusvelvollisuus koski yhteensä 28 henkeä.
Varsinaisista valtuutetuista kokoomuksen Jani Heiskanen, Erkki Ruuhinen, Kalervo Friman ja Teuvo Tuominen eivät jättäneet ilmoitusta määräaikaan mennessä. Sama koskee myös kymmenkuntaa varavaltuutettua. Heille keskusvaalilautakunta lähettää "karhukirjeen" pyytäen samoja tietoja kuin muiltakin.

LUE LISÄÄ VIIKON 1 JOUTSAN SEUDUSTA
Tilaa: (014) 881 088