Joutsan kunnan aurausurakoiden tarjouskilpailu menee uuteen käsittelyyn. Lumitöiden tekemistä Joutsassa ei kuitenkaan keskeytetä.
Viime viikolla kokoontunut tekninen lautakunta on hyväksynyt Konetyö A&A Saarelan ja Aulis Saarelan jättämän hankintapäätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.
Kunta kilpailutti aurausurakat loppusyksystä. Hankintapäätöksen teki tekninen johtaja Antero Korhonen. Urakoitsijoiksi valittiin Tmi Jouko Lehtinen ja Tmi Kiinteistönhuolto Teuvo Saari. Näiden tuntihinta oli halvempi kuin Saareloiden. Kaluston Korhonen katsoi olevan riittävän tasoista kaikilla.
Päätös oikaisuvaatimuksen hyväksymisestä syntyi kokouksessa äänin 8–0. Antero Korhosen pohjaesitys oli, että vaatimus tulee hylätä.

Saarelat vetoavat tarjouskilpailun epäselvyyksiin ja nimeävät siitä muutamia epäkohtia. Urakoitsijoille jaetusta hankintapäätöksestä ei muun muassa käy ilmi tarjottu kalusto, jolloin kalustovertailua ei ole voitu tehdä.
Joutsan kirkonkylän urakan jakoa kahtia pidetään ihmeellisenä, sillä tarjoukset ovat erihintaiset eikä niitä tiettävästi ole jätetty yhdessä.

Korhosen mukaan estettä urakan pilkkomiselle ei ole, sillä tämä mahdollisuus on mainittu jo tarjouspyyntövaiheessa. Jakaminen kahdelle eri yritykselle perustuu halvemman hinnan lisäksi myös käytännön hyötyihin. Kiinteistönhuolto Saari vastaa niistä kunnan kohteista, jotka ovat lähellä tai rajoittuvat tiehallinnon ylläpitämiin teihin. Saari on tiehallinnon urakoitsija.

LUE LISÄÄ VIIKON 49 JOUTSAN SEUDUSTA
Tilaa: (014) 881 088