Joutsan kunta julistaa teknisen toimen työpäällikön työsuhteen avoimeen hakuun. Tällä hetkellä Joutsan työpäällikön tehtäviä hoitava Matti Pälvimäki siirtyy ensi vuoden alusta hoitamaan Luhangan kunnan teknisen johtajan tehtäviä, kun kuntien välinen yhteistyösopimus päättyy.

LUE LISÄÄ VIIKON 47 JOUTSAN SEUDUSTA
Tilaa: (014) 881 088