Joutsan kunnan osuus nelostieremontin kustannuksista on tarkentunut. Kunnan maksettavaksi näyttäisi jäävän 1,45 miljoonaa euroa. Kunnan osuuden lisäksi Keskimaan on laskettu osallistuvan Oravakiven ABC-aseman risteysjärjestelyihin 350.000 eurolla. Kunnassa arvioidaan myös saatavan TE-keskuksen tukea Oravakiven alueen töihin noin 145.000 euroa.
Kunnan lopullinen maksuosuus riippuu siitä, missä laajuudessa tieremontti toteutetaan. Suurin kunnalle koituva yksittäinen menoerä johtuu Oravakiven itäisestä rinnakkaistiestä, johon kunnan rahaa on arvioitu menevän noin 400.000 euroa.

LUE LISÄÄ VIIKON 46 JOUTSAN SEUDUSTA.
Tilaa: p. (014) 881 088