Kunnanhallituksen asettama talouden sopeuttamistyöryhmä on saanut viime viikolla esityksensä valmiiksi. Työryhmän esittämistä talouden sopeuttamisvaihtoehdoista päätetään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa. Jos työryhmän ehdotukset katsotaan mahdollisiksi toteuttaa, saadaan vuoden 2009 aikana jo 300.000–800.000 euron säästöt. Seuraavina vuosina säästöt ovat vielä suuremmat.
Työlle oli asetettu kolme tärkeää tavoitetta. Ensinnäkin kunnan on sopeutettava toimintaansa ja talouttansa kolme vuoden aikana niin, että kunnan talous kestää syrjäisyyslisän kompensaation ja yhdistymisavustuksen menetykset. Lisäksi itsenäisyys on turvattava, eikä tämän vuoden tilinpäätös saa olla negatiivinen.
– Työryhmän esityksien avulla saadaan talouskurimus hallintaan. Myös kunnan itsenäisyys onnistutaan turvaamaan. Nyt kaikki riippuu siitä, onko poliitikoilla rohkeutta toteuttaa listan toimenpiteitä, alleviivaa Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissinen.
Yhteenvetona hän toteaa, että kunnan talouden ja toiminnan kannalta tärkeintä on se, miten perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon palvelut järjestetään.

LUE LISÄÄ VIIKON 44 JOUTSAN SEUDUSTA
Tilaa (014) 881 088