Joutsan vapaa-aikalautakunta on tehnyt linjauksia vuoden 2009 urheilupaikkarakentamista ja -remontointia koskien. Kärkiprojekteja ovat nyt urheilukentän juoksuratojen korjaus, Valklammin pitkospolkujen kunnostus sekä osallistuminen Pohjois-Päijänteen retkeilyreittihankkeeseen.
Yleisurheilukentän juoksuradan pinnoitteeseen on syntynyt eriasteisia halkeamia kaikkiaan noin 150 metrin matkalla. Ne on tarkoitus korjata massaamalla tai muilla soveltuvilla keinoilla. Tämän lisäksi kenttä vaatii paikkausmaalausta.
Valklammin pitkospolkujen puurakenteet vaativat puolestaan osin uudistusta. Reitistön kokonaispituus on noin neljä kilometriä.
– Urheilukentän ja Valklammin projektit etenevät nyt tekniselle osastolle tarkempaa kustannuslaskentaa varten, kertoo vapaa-aikasihteeri Kari Kosunen.

LUE LISÄÄ VIIKON 43 JOUTSAN SEUDUSTA
Tilaa p. (014) 881 088