Palopäällikön virka Joutsan pelastusasemalla kiinnosti yhteensä kuutta henkilöä. Tosin vain kaksi heistä on muodollisesti päteviä virkaan. Neljä rannalle jäänyttäkin ovat kyllä kaikki tulevia päällystön osaajia, mutta heidän opintonsa ovat vielä kesken tätä hakua ajatellen.
Keski-Suomen pelastuslaitos haastattelee tämän viikon aikana siten kahta Joutsan palopäälliköksi halukasta. Lauri Laineella on insinööri (AMK) -tutkinto tältä vuodelta Kuopion pelastusopiston palopäällikön koulutusohjelmasta. Tätä nykyä Lahdessa asuva ja vuonna 1958 syntynyt Laine on työskennellyt palotarkastajana ja palomies-sairaankuljettajana. Hän on töissä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella.
Peter Strömmer, kotipaikka Orivesi, on valmistunut samasta palopäällikön koulutusohjelmasta viime vuonna. Vuonna 1967 syntynyt Strömmer on palomestarin virassa Tampereen palo- ja pelastuslaitoksella.

LUE LISÄÄ VIIKON 43 JOUTSAN SEUDUSTA
Tilaa p. (014) 881 088