Kunnallisvaalien ennakkoäänestys alkoi tänään maassamme. Kunnassa ainoana ennakkoäänestyspaikkana toimii Joutsan pääkirjaston näyttelytila. Ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan 15.-21.10.
Leivonmäellä ollaan oltu ennakkoäänestyspaikan puuttumisesta hyvin näreissään. Yhteydenottojen perusteella moni leivonmäkinen kaipaa takaisin ennakkoäänestyspaikkaa entisen Leivonmäen kunnan alueelle.
Kyseessä on asiakirjojen perusteella kuitenkin kunnanhallituksen yksimielinen, ilman äänestyksiä syntynyt päätös. Kunnanhallitus käsitteli kunnallisvaalien ennakkoäänestyksen järjestelyjä 9.6.
Lisäksi ennakkoäänestys suoritetaan vaalitoimikunnan toimesta Joutsan terveyskeskuksessa, Joutsan vanhainkodilla, Huuponhovissa, Joutsan Palvelukodilla sekä Kirkkokankaan palvelutalolla koskien myös Kirkkokankaan vuokratalojen asukkaita.
Jouko Niemisen esityksestä kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että päätösehdotus hyväksytään siten, että ennakkoäänestys suoritetaan vaalitoimikunnan puolesta myös Pajulinnunhoitokodissa. Nämä ennakkoäänestykset koskevat vain edellä mainituissa paikoissa asuvia henkilöitä.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Terttu Hentinen perustelee laajasti hallituksen sinänsä yksimielistä päätöstä.
– Ennakkoäänestys kestää pitkään 15.-21.10. Katsoimme, että niin pitkän ajan kuluessa erittäin monella leivonmäkisellä on asiaa Joutsan kirkonkylälle. Varsinaisena vaalipäivänä Leivonmäellä on oma äänestyspaikkansa Kurkiauran koululla, toisin kuin muissa kunnan kylissä. Ennakkoäänestys sitoo lisäksi aina kaksi henkilöä, mikä olisi ollut yllättävän tyyris ja vaikea järjestää kahdessa paikassa yhtä aikaa, luettelee Hentinen päätöksen perusteluja.
Keskusvaalilautakunnan toimesta Leivonmäeltä järjestetään yhtenä päivänä jatkoyhteys asiointivuorolta Joutsaan ennakkoäänestystä varten.

LUE LISÄÄ VIIKON 42 JOUTSAN SEUDUSTA.
Tilaa p. (014) 881 088