Tammijärven ja Pappisen vesihuoltohanke viivästyy ainakin vuodella eteenpäin. Kyse on vesi- ja viemärirunkolinjojen rakentamisesta Angesselän Rainiomäen alta Tammijärvelle.
Siirtopäätös perustui Joutsan ja Luhangan kunnan edustajien näkemykseen siitä, että valtionosuus jää liian pieneksi nyt käydyn tarjouskilpailun perusteella. Avustusprosentti olisi noin 27.
Kuntien näkemyksen muodostivat kunnanjohtajat Reijo Urtti ja Harri Nissinen, kunnanhallitusten puheenjohtajat Aulis Tammisto (kesk.) ja Terttu Hentinen (kesk.) sekä tekniset johtajat Matti Pälvimäki ja Antero Korhonen.
Ympäristökeskus oli kilpailuttanut runkolinjan työosuuden. Kokonaiskustannuksiksi arvioitiin tarjouskilpailun perusteella noin 1.154.000 euroa, kun alkuperäinen kustannusarvio oli 980.000 euroa. Työssä tarvittavia materiaaleja ei kuitenkaan ole vielä kilpailutettu.

LUE LISÄÄ VIIKON 41 JOUTSAN SEUDUSTA
Tilaa p. (014) 881 088