Jousitien varrella sijaitseva Kuntala on kunnostettava pikaisesti ryhmäperhepäivähoidon käyttöön. Tällaista esittää sivistyslautakunta seuraavalle kunnanhallituksen kokoukselle. Nykyiset hoitopaikat eivät riitä kaikille hoitopaikkaa hakeneille, joten uusia hoitopaikkoja tarvitaan kipeästi.
Kuntalaan tulisi kunnostaa vielä loppuvuoden aikana tilat kahta ryhmäperhepäiväkotia varten. Tällä hetkellä kerrostalossa toimiva Touhula-ryhmis siirtyisi toiseen tilaan ja toiseen avoimeen tilaan perustettaisiin uusi Kuntala-ryhmis. Ryhmäperhepäiväkoti Muksula jatkaa entisissä tiloissaan.
Uudessa Kuntalan ryhmäperhepäiväkodissa hoidetaan kahdeksaa lasta kahden uuden palkattavan työntekijän voimin.
Ryhmäperhepäivähoidolla turvataan ensisijaisesti vuorohoidon eli aikaisen aamun, myöhäisen illan ja viikonloppuhoidon tarve. Vuorohoidon kysyntä on lisääntynyt jatkuvasti.
Kysyntä olisi mahdollista tyydyttää rekrytoimalla kaksi uutta perhepäivähoitajaa. Ala ei kuitenkaan houkuta uusia työntekijöitä, jolloin vaihtoehdoksi jää rekrytoinnin kannalta kiinnostavamman ryhmäperhepäivähoidon lisääminen.

Tekninen johtaja Antero Korhonen kertoo, että tavoitteena saada suurempi pohjoispään kahdesta tilasta perhepäivähoidon käyttöön joulukuun alkupuolella Alun perin tekninen aikoi kunnostaa tilat talvityönä, mutta uuden tilanteen valossa työt alkavat nopeasti tässä kuussa.

LUE LISÄÄ VIIKON 40 JOUTSAN SEUDUSTA
Tilaa p. (014) 881 088