Luhangan valtuusto hyväksyi torstaina Hepoluhdan rakennuspaikkojen hinnat. Kunnanhallitukselle myönnettiin samalla oikeus myydä tontit.

Omarantaisten tonttien hinnat ovat 50.000 – 120.000 euron välillä. Muiden rakennuspaikkojen hinnat liikkuvat vähän alle kymmenen tuhannen euron ja noin 25.000 euron välillä.

Kunta rakentaa alueelle kunnallistekniikan. Kaavamääräysten mukaan rakennuspaikat on liitettävä keskitettyyn vesi- ja viemäriverkostoon.

Kokoomuksen Hilkka Weijo puhui valtuustossa tonttien hinnoitteluista. Hän uskoi niistä löytyvän sopivan hintaisia myös lapsiperheiden kukkarolle.

– Tontit ovat hinnoittelultaan lapsiperheiden saatavilla. Kunnan palveluiden turvaamisen kannalta olisi tärkeää saada Hepoluhdan alueelle muuttamaan nimenomaan nuoria perheitä lapsineen, painotti Weijo.

LUE LISÄÄ VIIKON 39 JOUTSAN SEUDUSTA
Tilaa p. (014) 881 088