Valtioneuvosto on antanut kunnille palautetta puitelain velvoitteiden täyttymisen osalta Paras-hankkeessa. Palautteessa merkittävintä on siinä mainittu määräys, että valtioneuvosto edellyttää kunnilta sitovia päätöksiä puitelain toteuttamisesta 15.3.2009 mennessä.
Kyseessähän on monia mutkia nähnyt aikomus muodostaa seututerveyskeskus usean kunnan kesken. Puitelaki vaatii vähintään 20.000 asukkaan väestöpohjaa. Vaatimus seututerveyskeskuksen toiminnan organisoinnista 15.3.2009 mennessä pistää vipinää kuntien puntteihin.

LUE LISÄÄ VIIKON 32 JOUTSAN SEUDUSTA
Tilaa p. (014) 881088