Hepoluhdan asemakaava ja osayleiskaava tulevat voimaan kuulutuspäivämäärästä 13.8. lukien. Luhangan kunnanhallituksella kerrottiin tiedoksi maanantaina, että valtuuston hyväksymispäätöksistä ei tehty valituksia määräaikaan 1.8. mennessä.
Kunnanjohtaja Reijo Urtti kertoo, että kiinnostus tontteja kohtaan on ollut suurta. Kaavoilla tehtiin 22 omarantaista tonttia ja 31 rannan läheisyydessä olevaa niin sanottua taustatonttia. Viimeksi mainituista tonteista kahdelle on mahdollista rakentaa rivitalo.

LUE LISÄÄ VIIKON 32 JOUTSAN SEUDUSTA
Tilaa p. (014) 881088