Joutsan seutukunnalla oli kesäkuun lopussa edelleen maakunnan pienin työttömyys. Viime vuoden kesäkuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä laski viiden seutukunnan alueella ja pysyi Joutsan seutukunnassa ennallaan.
Joutsan (8,2) ja Saarijärven-Viitasaaren (9,9 %) seutukunnat pääsivät kesäkuun lopussa alle kymmenen prosentin työttömyysasteeseen. Korkeimmat prosentit kirjattiin Äänekosken (12,3) ja Jämsän (12,2 %) seutukunnissa. Keski-Suomen 27 kunnasta neljätoista pääsi alle kymmenen prosentin työttömyysasteeseen, kärjessä Kivijärvi (6,7) ja Luhanka (7,2 %). Joutsan työttömyysprosentti oli kesäkuun lopussa 8,3 %.