Koulut listasivat tälle vuodelle arvoltaan noin muutaman tonnin suuruiset säästöt. Nämä koostuvat lähinnä jo tehdyistä tv-lupien irtisanomisista, pienhankintojen lykkäämisestä sekä koulukirjojen kierrättämisestä.
Päivähoidon alla olevasta lasten kotihoidon tuesta näyttää jäävän käyttämättä 32.700 euroa, mikäli loppuvuosi sujuu alkuvuoden vauhdilla. Lisäpalveluksi tuleva lasten yöhoito ei kuitenkaan ole budjeteissa, joten lisäkulujakin on tiedossa.
Sivistystoimi kaavailee lakkauttavansa opiskelijoiden kotipaikkatuen. Siitä kertyy 21.200 euron säästö jatkossa kuluvaan vuoteen nähden.
Tekninen lautakunta ei esitä minkään sortin säästöjä. Vapaa-aikalautakunta ei kokoontunut säästötalkoiden yhteydessä.

Pitemmällä aikavälillä vaikuttavia, merkitykseltään useiden satojen tuhansien säästöjä esittää ainoastaan terveyskuntayhtymän hallitus. Lääkärien ilta- ja sunnuntaipäivystyksen lopettamisella saadaan noin 317.000 euron vuosittaiset säästöt. Lisäksi vuodeosaston ylikäyttö on käsketty purkaa.
Hyvänä kakkosena seuraa perusturvalautakunta, joka aikoo uudistaa rakenteita, lisätä ostojen kilpailuttamista sekä parantaa sosiaalitoimen ja terveydenhuollon välistä yhteistoimintaa.

LUE LISÄÄ VIIKON 28 JOUTSAN SEUDUSTA
Tilaa: p. (014) 881 088