Rantasipi, Dividum ja Joutsan kunta laativat yhteistuumin Joutsenlammen alueelle kehittämissuunnitelman. Käytännössä suunnitelma ratkaissee Joutsenlammen kohtalon.
Joutsenlampi toimii nyt toista vuotta vain kesähotellina. Rantasipi-ketjun omistavalla Restelillä on paikasta vuoden 2012 loppuun saakka ulottuva vuokrasopimus. Dividum taasen omistaa Joutsenlammen kiinteistöyhtiön.
– Toiminta jatkuu toistaiseksi kesähotellina. Siitä on saatu hyviä kokemuksia. Ympärivuotisuus olisi meidän kannalta paras vaihtoehto, kommentoi Rantasipi-ketjun aluejohtaja Juha Tiainen.
– Olemme tyytyväisiä, että Joutsa lähtee tällaista suunnitelmaa tekemään. Tässä on muodostunut kolmikanta, jossa jokainen on sitä mieltä, että suunnitelma kannattaa tehdä, hän jatkaa.
Dividumin Aulis Lähde korostaa puolestaan sitä, että mitään konkreettista ei vielä ole tapahtunut. Kyse on ainoastaan kolmikon yhdestä kokouksesta ja sen seurauksena käyntiin potkitusta suunnittelutyöstä.
– Se on selvää, että jotain on tapahduttava, jotta Joutsenlampi menestyisi, Lähde tiivisti.
Tiettävästi Joutsenlammen hotellin elinvoimaisuus vaatisi huomattavaa peruskorjausta nykytiloihin sekä majoituskapasiteetin ja oheisaktiviteettien vaatimaa lisärakentamista.

Keski-Suomen Liittoon on jätetty viime viikolla rahoitushakemus koskien Joutsenlammen matkailukeskuksen kehittämistä. Kyse on kokonaissuunnitelman, eli niin sanotun masterplanin laadinnasta.
Hakemuksesta käy ilmi, että yksin suunnittelun arvellaan maksavan 48.000 euroa. Puolta haetaan liitolta ja loput kustantaisi toimijat yhdessä. Maakuntahallitus päättää rahoitushakemuksesta kokouksessaan 22.8.
Kokonaissuunnitelmissa painopiste on alueiden käytön, kaavoituksen, rakennusten saneerausten ja lisärakentamisen tarpeiden selvittämisessä.
– Mikä on mahdollista ja mikä ei. Sitoutetaan toimijat ja haetaan rahoitusratkaisut investoinneille, selventää Keski-Suomen Liiton ohjelmapäällikkö Pirjo Peräaho.

LUE LISÄÄ VIIKON 26 JOUTSAN SEUDUSTA
Tilaa: p. (014) 881 088