Luhangassa on valmius tutkia teknisen toimen yhteistyömahdollisuuksia seudullisella tasolla. Tähän asti Joutsan ja Luhangan välillä on vallinnut yhteistyösopimus, jonka puitteissa henkilöstöresursseja on vaihdettu puolin ja toisin.

Joutsa on irtisanonut sopimuksen ja se päättyy vuoden lopussa.

Joutsassa on herätty irtisanomisen tuomiin ongelmiin vasta nyt. Rakennuslautakunta on muun muassa havainnut, että rakennusvalvonnan resurssit eivät tule riittämään.

Luhangassa tätä ongelmaa ei tule, sillä tekniseksi johtajaksi palaava Matti Pälvimäki pystyy vastaamaan kaikista toimikenttänsä tehtävistä. Luhangan kunnanjohtaja Reijo Urtti pitää kuitenkin myös seudullista teknistä toimea edelleen vaihtoehtona.

Joutsassa asiaa on palloteltu viime aikoina siten, että rakennuslautakunta esitti kunnanhallitukselle Luhanka-yhteistyön jatkoa tai teknisen toimen yhdistämistä. Joutsan kunnanhallitus palautti rakennuslautakunnan esitykset uuteen valmisteluun.

LUE LISÄÄ VIIKON 24 JOUTSAN SEUDUSTA
Tilaa: p. (014) 881 088