Kirkkohallitus ei puolla Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston päätöstä myydä Eero Arolle lisämaata Luhangan kesäkirkon tontista. Kauppa ei näin ollen toteutune.

Eero Aro teki viime syksynä seurakunnalle ostotarjouksen, kun hän halusi ostaa määräalan Luhangan kesäkirkon tontista lisämaaksi kahdelle kiinteistölleen. Kirkkovaltuusto hyväksyi maakaupan 900 neliömetrin 4500 euron hinnalla joulukuisessa kokouksessaan, mutta Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli ei puoltanut myyntiä.

Samalla kannalle asettui kirkkohallitus. Tuomiokapituli perusteli päätöstään sillä, että puukirkko tarvitsee paloturvallisuuden vuoksi ympärilleen suoja-alueen.

Asian käsittely tulee vielä jatkumaan, sillä kirkkovaltuutetut Rauno Ahola, Markku Malin ja Markku Huuskola ovat tehneet oikaisuvaatimuksen. Erityisesti valittajat esittävät tyytymättömyytensä Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin kielteiseen kantaan, kun se esitti asian kirkkohallitukselle.

LUE LISÄÄ VIIKON 24 JOUTSAN SEUDUSTA
Tilaa: p. (014) 881 088