Joutsan vapaa-aikalautakunta esittää apulaisen palkkaamista vapaa-aikasihteeri Kari Kosuselle. Lautakunnan puheenjohtaja Teuvo Tuominen perustelee ideaa vapaa-aikatoimen lisääntyneellä työmäärällä. Kuntaliitos, toiminnan kasvu ja uuden liikuntahallin mukanaan tuoma työ vaatii jo työparia vapaa-aikasihteeri Kosuselle.
Näin siis siitä huolimatta, vaikka kunnanhallitus on tehnyt linjapäätöksen olla perustamatta uusia virkoja uuden kunnan palvelukseen.
– Kunnanhallituksen on otettava muuttunut tilanne huomioon. Hallinto vie aikaisempaa enemmän työpanosta vapaa-aikatoimessa, perustelee Teuvo Tuominen.

LUE LISÄÄ VIIKON 17 JOUTSAN SEUDUSTA
Tilaa p. (014) 881 088