Joutsan kunnanvirastossa on parhaillaan kuulutettavana Mesiänsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa. Itä-Suomen ympäristölupavirasto myöntää Vapo Oy:lle ympäristöluvan turvetuotantoon Havumäen kylässä sijaitsevalle Mesiänsuon tuotantoalueelle. Kyseessä on uusi 59,4 hehtaarin turvetuotantoalue.

Ympäristölupapäätökseen tyytymättömät voivat hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen ympäristölupaviraston kirjaamoon viimeistään 28.4.

Mesiänsuolla tuotetaan jyrsinpolttoturvetta ja ympäristöturvetta sekä myöhemmin mahdollisesti myös palaturvetta. Vuosittainen tuotantomäärä on noin 28.250 kuutiota. Turvetuotannon arvioidaan päättyvän vuonna 2037. Suunnitellun tuotantoalueen kuivatusvedet johdettaisiin laskuojasta reitille Porkkalampi – Porkkapuru – Kälkäjoki – Puulan Siikavesi.

LUE LISÄÄ VIIKON 16 JOUTSAN SEUDUSTA
Tilaa p. (014) 881 088