Ennalta arvaamattomat kulut käänsivät Luhangan talouden pahasti miinukselle vuonna 2007. Verotulojen kasvusuuntaus sen sijaan jatkui.

Luhangan vuosikate jäi negatiiviseksi ollen –217.000 euroa. Vuosikate tarkoittaa sitä rahasummaa, joka jää kunnan juoksevien menojen jälkeen käytettäväksi esimerkiksi investointeihin. Tilikauden alijäämä oli kaikkiaan 312.000 euroa.

Tilikautta uhkaava alijäämä oli tiedossa jo syksyllä ja se on peitetty ottamalla lisää lainaa. Nämä kuluerät ehdittiin huomioida myös vuoden 2008 talousarviota tehdessä, joten toista yllätystä ne eivät enää tee.

Kyse on sosiaali- ja terveystoimea sekä sivistystoimea koskettaneista yksittäistapauksista. Pienessä kunnassa tämän tyyppisillä käänteillä voikin olla raju vaikutus myös talouteen.

LUE LISÄÄ VIIKON 15 JOUTSAN SEUDUSTA.
Tilaa p. (014) 881 088