Paikallisten kehittämishankkeiden tukia koordinoiva Maaseutukehitys ry on linjannut tukipolitiikkaa alueellaan. Yhdistyksen hallitus päätti, että kokonaiskehyksestä varataan suoriin yritystukiin 40 prosenttia ja yleishyödyllisiin hanketukiin 60 prosenttia. Tukiprosenteiksi voidaan maksimissaan osoittaa yleishyödyllisissä investoinneissa 70 prosenttia sekä yleishyödyllisissä koulutus- ja kehittämishankkeissa 85 prosenttia. Tukiprosentit ovat käytössä edellä mainitun suuruisina ensimmäiseen ohjelman toteutumistarkasteluun saakka.

LUE LISÄÄ VIIKON 14 JOUTSAN SEUDUSTA.
TILAA p. (014) 881 088