Joutsan ja Luhangan paloasemien henkilöstön viime vuosi oli hälytystehtävien lukumäärässä mitattuna keskimääräisen työteliäs. Näin kertovat tilastot vuodelta 2007.

Joutsan palomiehet saivat hälytyksen tehtäviin 147 kertaa. Näistä 40 prosenttia eli 59 kappaletta oli ensivastetehtäviä. Enimmillään näiden tehtävien osuus on ollut vuonna 2005, jolloin näissä merkeissä oltiin liikkeellä 71 kertaa.

Luhangassa hälytyksiä tuli 33 kappaletta. Ensivasteiden määrä (19 kappaletta) oli siellä lähes 60 prosenttia kaikista tehtävistä. Leivonmäellä hieman yli puolet yhteensä 57 tehtävästä oli ensivastetehtäviä.

Lue lisää viikon 6 Joutsan Seudusta. Tilaa (014) 881 088.