Joutsan terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa neuvottelut lääkärien päivystysjärjestelyistä maakunnan sairaanhoitopiirin kanssa. Niin Joutsassa kuin lähes kaikkialla muuallakin lääkärien saatavuus ja päivystystilanne on heikentynyt.
Neuvottelujen tavoite on lääkärien työpanoksen keskittäminen tiettyihin kellonaikoihin arkisin ja lauantaisin. Tällä tavoin lääkärien työvoima saataisiin tehokkaammin keskitettyä, milloin taas voitaisiin ottaa kaikki hoitoa tarvitsevat jouhevammin vastaan. Näiden vielä päättämättä olevien aikamääreiden ulkopuolella lääkärien apua tarvitsevat ohjattaisiin keskussairaalaan. Näin käytettäisiin hyväksi keskussairaalaan luotua nopean vasteen yksikköä.
Perusturvajohtaja Merja Ristikangas kertoo, että kaikki sairaanhoitopiirin kunnat ovat aloittaneet vastaavat neuvottelut. Tämä seutu on itse asiassa hännänhuippuna jonossa. Tuloksia neuvotteluista odotetaan tämän vuoden aikana.
Tulevaisuudessa lääkärien päivystys seututerveyskeskuksessa voisi ajoittua esimerkiksi välille 8.00-18.00 arkisin ja 8.00-16 lauantaisin. Tällä hetkellä päivystys kestää kello 22.00 asti. Uudessa järjestelmässä iltaan käytetty lääkärin työpanos siirrettäisiin käytettäväksi 8.00-18.00 välisenä aikana, mikä potilaiden näkökulmasta nopeuttaisi vastaanotolle pääsyä tuona aikana.
Päivystysajan ulkopuolella potilaat joutuisivat käymään Keski-Suomen keskussairaalassa. Sunnuntaipäivystys siirtyisi kokonaan kaupunkiin.
Ristikangas korostaa, että mitään ei ole vielä päätetty. Kellonajat ovat vasta esimerkinomaisia hahmotelmia, jotka tarkentuvat vuoden sisällä käytävissä neuvotteluissa.