Joutsan seutukunnan elinkeinotoimeen tulisi perustaa kehittämisyhtiö ja kunnallispoliitikot pitäisi elinkeinoasioiden valmistelussa korvata yrittäjillä sekä seutukunnan ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Tällaisiin johtopäätöksiin on tullut leivonmäkinen filosofian maisteri ja kauppatieteiden maisterin tutkintoaan valmisteleva Petteri Ristikangas. Hän on tutkinut graduaan varten seudun elinkeinopolitiikkaa ja etsinyt myös ratkaisumalleja ongelmiin.
Ristikangas haastatteli tutkimuksessaan yhteensä 14:ää yrittäjää, viranhaltijaa ja asiantuntijaa seudulta ja myös seudun ulkopuolelta. Haastattelujen, kirjallisuuden ja omien päätelmiensä pohjalta Ristikangas on laatinut seutukunnalle ”yrittäjämäisen elinkeinojen kehittämisen toimintamallin”.
– Elinkeinojen kehittämiseen tarvitaan yrittäjämäinen ote. Yrittäjä ajattelee viime kädessä sitä, mitä jää viivan alle. Elinkeinojen kehittämisessä pitäisi ajatella samalla tavalla, korostaa Ristikangas.

Toimintamallissa yksi keskeinen toimija on kunnallinen elinkeinotoimi. Ristikankaan mukaan lähes jokainen tutkimukseen haastateltu kannatti kunnallisen elinkeinotoimen yhtiöittämistä.
– Haastateltavat katsoivat, että yhtiö selkeyttäisi palvelujen tuottamista, toimisi tulosvastuullisesti ja olisi irrallaan päivittäisestä poliittisesta päätöksenteosta. Elinkeinoyhtiöllä olisi myös selkeä imagovaikutus, toteaa Ristikangas.
Ristikangas esittää, että ensimmäisenä askeleena kohti elinkeinoyhtiötä seutukunnalla kokeiltaisiin Joutsan uuden kehittämistoimikunnan seutukunnallistamista eli siihen otettaisiin mukaan myös luhankalaisia. Esitykseen kuuluu myös kunnallispoliitikkojen korvaaminen toimikunnassa alueen yrittäjillä sekä ulkopuolisilla asiantuntijoilla.
– Elinkeinoasioiden valmistelussa poliittinen päätöksenteko on turhaa. Uuden mallin mukainen toimikunta ei olisi enää kunnallinen, eikä synnyttäisi vastakkainasetteluja, arvioi Ristikangas.

LUE LISÄÄ VIIKON 5 JOUTSAN SEUDUSTA
Tilaa: p. (014) 881 088