Luhangan valtuusto myönsi Tammijärven vesiosuuskunnalle 20.000 euron avustuksen sekä 110.000 euron takauksen Levonkangas-Kesäniemi -välin vesi- ja viemäriverkoston rakentamista varten. Kunta edellyttää, että alueelle rakennettava viemäriverkosto otetaan käyttöön vasta, kun siirtolinja Tammijärveltä Joutsan puhdistamolle on valmis ja jätevedet voidaan johtaa Joutsaan.