Luhangan vuoden 2008 budjetin pitävyys rakentuu sen varaan, saadaanko Hepoluhdan alueen kaavoitus valmiiksi ja tontteja myytyä odotetulla tavalla. Kunnan käyttötalousmenojen arvioidaan kasvavan sosiaalitoimessa noin 250.000 eurolla, koulutoimessa noin 80.000 eurolla ja yhdyskuntatoimessakin noin 20.000 eurolla.
Vuosikatteeksi jää vaivaiset 8.313 euroa, mutta Hepoluhdan tonteista arvioidut 400.000 euron satunnaiset tulot nostavat budjetin loppusumman 268.000 euron plussatulokseksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion joulun alla.
Valtuutettu Martti Markkanen (sd.) piti tonttien myynnistä arvioitua tuloa realistisena. Hän kuitenkin muistutti, ettei näillä tuloilla ratkaista kunnan tulevaisuutta pitemmällä tähtäimellä. Markkanen myös esitti, että Hepoluhdan alueelle olisi mahdollista rakentaa palvelutyyppistä asumista.
Kunnanjohtaja Reijo Urtti totesi, että Hepoluhdan kaavaan tulee mahdollisesti myös rivitalotontteja, jotka mahdollistaisivat esimerkiksi palveluasuntojen rakentamisen.
Urtti muistutti, että hyväksytyn budjetin investoinnit toteutetaan rahoitustilanteen mukaan. Tammijärven-Pappisen vesijohdon ja viemärin rakentaminen on vielä auki ja Hepoluhdan kunnallistekniikkaa rakennetaan kaavoituksen tahdissa. Pakollisempi menoerä on vanhainkodin sammutusjärjestelmän rakentaminen, johon uppoaa noin 80.000 euroa. Kunta myös käynnistää kirkonkylän ja Tammijärven välisen vesijohdon ja viemärin suunnittelun sekä kirkonkylän asemakaavan täydentämisen.
Kunnan henkilöstössä tapahtuu monia muutoksia tulevan vuoden aikana. Kotisairaanhoito siirtyy kuntayhtymältä kunnan palveluksi. Teknisen toimen yhteistyö Joutsan kanssa on loppumassa ja terveydenhuollon järjestelyihin odotellaan ratkaisuja ensi vuonna. Kunnan pitkäaikainen sosiaalijohtaja Markku Nyman jää eläkkeelle kesällä.
Luhangan valtuusto joutui paikkaamaan kuluvan vuoden taloutta lisätalousarviolla ja 200.000 euron lainalla. Lisäraha kuluu pääosin sosiaali- ja terveystoimen kasvaneisiin menoihin.