Marjatta ja Reijo Wihinen ovat jättäneet hallinto-oikeudelle valituksen, joka koskee Rutalahden yleiskaavan ja Rutajärven rantayleiskaavan osittaisen muutoksen hyväksymistä. Leivonmäen kunnanhallitus on antanut valituksen johdosta oman lausuntonsa.
Kunnanhallituksen mukaan Vihivuoren kiinteistö on jätetty kaavan vahvistamisalueen ulkopuolelle, jotta maanomistajan kanssa päästäisiin yhteisymmärrykseen alueen kaavaratkaisusta. Kaavan kokonaisuuden kannalta vahvistamisen ulkopuolelle jätetty alue ei kunnanhallituksen mukaan sijaitse toiminnallisesti keskeisellä kyläalueella, joten kaavaratkaisun laatimista voidaan jatkaa tällä alueella myöhemmin.

LUE LISÄÄ VIIKON 50 JOUTSAN SEUDUSTA