Ainakin 24 tien nimi muuttuu Joutsan ja Leivonmäen kuntaliitoksessa, koska kunnissa on tällä hetkellä samoja tiennimiä. Päällekkäisten tiennimien muutoksessa käytetään pääperiaatteena vakituisen asutuksen määrää. Tien nimi muutetaan siltä tieltä, jonka varrella on vähemmän vakituisen asumisen osoitteita.
Sen sijaan osoitenumeroinnin yhtenäistämistä ei olla ainakaan teknisen lautakunnan esityksen mukaan tekemässä. Joutsassa ja Leivonmäellä ovat tällä hetkellä parilliset ja parittomat talonnumerot eri päin ja aiemmin suunniteltiin numeroinnin yhtenäistämistä. Tästä on kuitenkin nyt luovuttu, sillä numeroinnin muutos olisi koskenut kaikkia joko Joutsan tai Leivonmäen kiinteistöjä ja ollut siten varsin iso urakka.

LUE LISÄÄ VIIKON 49 JOUTSAN SEUDUSTA