Kuntaliitoksen vuoksi Leivonmäen seurakunta liittyy Joutsan seurakuntaan heti seuraavan vuoden alusta lukien. Seurakuntien edustajat ovat keväästä lähtien tiiviisti neuvotelleet yksityiskohdista. Pika-aikataulusta huolimatta keskustelut ja valmistelut liitosta varten ovat sujuneet hyvässä hengessä. Uuden seurakunnan tuleva kirkkoherra Timo Pietilä Joutsasta kiittää osapuolia osoitetusta neuvottelukyvystä kertoen, että tällä hetkellä ollaan vaiheessa, jossa viilataan yhä pienempiä yksityiskohtia kuntoon.
Esimerkiksi viimeisimmissä Joutsan kirkkoneuvoston ja – valtuuston kokouksissa käsiteltiin ja hyväksyttiin Leivonmäeltä Joutsaan siirtyvän henkilöstön virat ja toimet. Ketään ei irtisanota liitoksen johdosta, vaan kaikkien työt jatkuvat normaaliin tapaan. Työssäkäyntialueisiin ja toimipisteisiin tosin tullee muutoksia.
Kirkollisiin työryhmiin valitaan kuhunkin yksi leivonmäkinen jäsen vuoden 2008 ajaksi. Seuraavan vuoden alusta lähtien työryhmätkin muodostetaan uudelleen. Kappelineuvoston ohjesääntö on päätetty valmistella Luhangan vastaavan kappelineuvoston mallin mukaisesti.

LUE LISÄÄ VIIKON 48 JOUTSAN SEUDUSTA.