Lasa-Muovin teollisuushallin rakentamissuunnitelmat siirtyvät. Yhtiö on tehnyt selvitystä siitä, miten järjestää tilat laajentuneelle tuotannolleen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tuotannon lisäyksen vaatimat tilat voidaan järjestää tekemällä uusia toimintaratkaisuja nykyisiin teollisuustiloihin. Uusien tilojen tarve näyttää siirtyvän jopa vuodelle 2010 sakka.
Tilantarpeen väheneminen pudotti myös Joutsan kunnan ensi vuoden investointisuunnitelman loppusummaa ratkaisevasti. Alustavasti teollisrakennuksiin oli varattu investointisuunnitelmassa reilut 4 miljoonaa euroa. Teknisen lautakunnan maanantaisessa kokouksessa teollisuusrakennuksille varattu osuus poistettiin investointiohjelmasta kokonaan. Kun vielä lukionrakennusten saneeraamiseen varatuista määrärahoista jää ensi vuodelta pois 100.000 euroa, jää investointiohjelman loppusumma 850.000 euroon.

LUE LISÄÄ VIIKON 47 JOUTSAN SEUDUSTA