Joutsan kunnanhallitus käsitteli maanantaina Joutsan Lämpö Oy:n hakemaa poikkeamislupaa rakentaa Myllytien lämpökeskustontille viiden MW:n varalämpökeskus vaurio- ja häiriötapauksia varten.
Viime viikolla yhtiö jo kaivatti tontilla, mutta prosessi keskeytettiin lupien puuttumisen vuoksi. Kunnan teknisellä osastolla on tutkittu kaavamuutoksen perusteita ja todettu, että asia on ratkaistavissa poikkeamismenettelynä.
Kunnanhallitus päätti jättää pykälän toistaiseksi pöydälle, koska naapureiden kuuleminen on tehtävä aikaisempaa laajempana.