Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon toiminnoissa on tapahtumassa isoja muutoksia. Joutsan ja Leivonmäen kotipalveluyksiköt ovat käytännössä jo yhdistyneet. Terveyskuntayhtymän alaisuudessa toimiva kotisairaanhoito puolestaan yhdistetään kunnan kotipalveluyksikköön ensi huhtikuun alusta lukien.
Joutsan ja Leivonmäen kotipalveluyksiköt yhdistyivät elokuussa. Uusi kotipalvelun yksikkö on siis jo toiminnassa ensi vuoden alussa, kun kunnat virallisesti yhdistyvät. Kotipalveluksikköä johtaa Joutsassa Marjatta Virtanen. Hänen mukaansa yhdistyminen on sujunut luontevasti. Toiminnot Joutsassa ja Leivonmäellä olivat monessa suhteessa samantyyppisiä. Näkyvimpiä käytännön muutoksia ovat työvuorolistojen jaksotusten muuttuminen ja yhteisen viikkorytmin hakeminen. Myös asiakkaaksi ottamisen kriteerejä on yhtenäistetty. Lisäksi Joutsan ja Leivonmäen kuntien kotipalveluhenkilöstölle on järjestetty yhteisiä tilaisuuksia, joiden yhtenä tarkoituksena on tutustuttaa henkilöstä toisiinsa.
– Asiakkaille toimintojen yhdistyminen ei välttämättä ole näkynyt mitenkään, Marjatta Virtanen arvioi.

LUE LISÄÄ VIIKON 45 JOUTSAN SEUDUSTA