Kunnallinen lämpölaitos aloitti Myllytien lämpövoimalan rakentamisen ilman lupaa tiistaina. Joutsan Lämpö aikoo laajentaa lämmityskapasiteettiään rakentamalla Myllyntien kentällä olevan vanhan öljylämmityslaitoksen kylkeen uuden, lähes 5 megawatin tehoisen öljylaitoksen. Uudelta laitokselta rakentamiselta puuttuvat kuitenkin kaikki mahdolliset luvat, koska sille ei ole vielä myönnetty rakennuslupaa, poikkeamislupaa kaavamääräyksistä tai edes ympäristölupaa.
Tiistaina kaivinkone aloitti laittomasta tilanteesta huolimatta työt Myllytiellä. Kyseinen urakoitsija kertoi saaneensa Jorma Venäläisen taholta työmääräyksen aloittaa työt kyseisenä ajankohtana. Venäläinen on Suur-Savon Sähkö Oy:n palveluksessa, ja kyseinen yritys on osakkaana mukana Joutsan Lämpö Oy:ssä yhdessä kunnan kanssa. Käytännössä Venäläinen on vastuussa kaukolämmön toimittamisessa Joutsassa.
Luvattomasta työmaasta ilmoitettiin Joutsan Seutuun. Saatuaan tätä kautta tiedon käynnissä olevista rakennustöistä kunnanjohtaja Harri Nissinen antoi määräyksen Antero Korhoselle, joka teknisen johtajan ominaisuudessa kävi keskeyttämässä urakoitsijan työt.

LUE LISÄÄ VIIKON 45 JOUTSAN SEUDUSTA