Joutsan entinen palopäällikkö, diplomi-insinööri Taneli Rasmus (34) on nimitetty Länsi-Suomen läänin valmiusjohtajaksi 1.1.2008 lukien. Joutsalaissyntyinen Rasmus toimi Joutsassa palopäällikkönä vuosina 2000-2003.
Läänin valmiusjohtaja johtaa lääninhallituksen pelastusosastoa, jonka tehtävänä on huolehtia läänin alueella eri hallinnonalojen toimialaan kuuluvien pelastustoiminnan ja väestönsuojelun tehtävien yhteensovittamisesta. Lisäksi valmiusjohtaja johtaa pelastustointa sekä valvoo pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa.
– Rasmus valittiin virkaan, koska hänellä on kokemusta kaikista tehtävän osa-alueista. Hänellä on valmiudet strategiseen johtamiseen, ja lisäksi hänellä on sekä tuoretta kokemusta että tietoa pelastustoimen kenttäorganisaation toiminnasta. Lisäksi hän hallitsee sidosryhmäyhteistyön laajan sisäisen turvallisuuden sektorilla, todetaan lääninhallituksen tiedotteessa.
Hänen uusi työpisteensä sijaitsee Turussa lääninhallituksessa.

LUE LISÄÄ VIIKON 41 JOUTSAN SEUDUSTA!