Oy Lasa-Muovi Ab suunnittelee investoivansa jo lähitulevaisuudessa erittäin merkittävästi Joutsan tuotantolaitokseensa. Tällä hetkellä yritys tekee selvitystä, joka määrittelee tarkemmin heidän tarpeensa ja tavoitteensa. Jo nyt tiedetään lujitemuovituotteiden hyvän kysynnän markkinoilla vaativan tuotannon kasvattamista.
Oy Lasa-Muovi Ab on Wavin Labko Oy:n ja Grundfos Oy:n yhteisesti omistama tuotantolaitos Joutsassa. Lasa-Muovi tekee tuotteita molemmille yrityksille.
Laajennuksen vaihtoehdoiksi harkitaan kahta mallia. Toisessa mallissa nykyisen hallin kupeeseen rakennettaisiin uusi 1.000 neliön toimitila. Myös kokonaan uuden tuotantolaitoksen rakentaminen on mahdollista. Silloin kyseeseen tulisi samankokoisen hallin rakentaminen kuin mitä yrityksellä nykyisin on käytössä, mutta lisättynä kuitenkin tuhannen neliön lisätilalla. Hankkeen kustannusvaikutuksista ei tällä haavaa ole olemassa tietoa.
Suurin kasvu lujitemuovialalla on tapahtunut kotimaan markkinoilla, mutta myös Venäjällä, Baltian alueella ja Tanskassa menee aiempaa paremmin. Tämä tietää lisää tilauksia Lasa-Muoville, joka on erikoistunut valmistamaan suuren koon rasvan-, hiekan-, ja öljynerottimia ja säiliöitä.
Tuotantopäällikkö Tony Äijö kertoo, että tulevan vuoden aikana tulee tapahtumaan paljon.
– Laajennettu kapasiteetti pitäisi olla käytössä vuonna 2009. Rakennustyöt laajennuksen suhteen pitäisi silloin aloittaa vuoden 2008 aikana. Joutsan kunta olisi projektissa rakennuttajana, ja Lasa-Muovi vuokraisi uuden toimitilan kunnalta. Laajennuksen myötä tarvitsemme myös työntekijöitä lisää.
Jo tällä hetkellä yritys etsii seitsemää uutta työntekijää. Laajennuksen myötä lisää työpaikkoja aukeaisi kolmesta viiteen kappaletta. Äijö kertoo, että yhtiön strategiaan kuuluu tuotteita itse valmistamalla turvata kilpailukyky markkinoilla. Jatkossakin tuotteista 80-90 prosenttia tehdään itse loppujen jäädessä alihankkijoiden vastuulle.

Joutsan elinkeinojohtaja Eero Ahola on luonnollisesti hyvin tyytyväinen uutisesta. Oy Lasa-Muovi Ab ja kunta ovat jo tietyn aikaa kartoittaneet laajentumisen eri mahdollisuuksia.
– Wawin Labko Oy ja Grundfos Oy ovat kaksi tanakkaa yritystä, jotka kaikkinensa työllistävät noin 50 ihmistä seudulla. Tämä on erittäin merkittävä laajennus, jonka eteen on jo ponnisteltu kovasti, kommentoi Ahola.
Hänen mukaansa nopeimmin Lasalle saadaan lisää tilaa rakentamalla tuhannen neliön uusi halli nykyisen varalaskupaikan eteläpäässä sijaitsevan päähallin kylkeen. Lisääntyvä tuotanto vaatii myös varastokentän laajentamista. Kaikki tämä on otettava huomioon kaavajärjestelyissä.

LUE LISÄÄ VIIKON 41 JOUTSAN SEUDUSTA!