Suonteen kalastusalue kunnosti talkoilla tiistaina Viherinkosken koskialueen harjusten ja taimenten kutualustoiksi. Paikalle tuotiin kuorma-auton lavallinen soraa, joka siirrettiin traktorin etukuormaajalla sillan kaiteen yli koskeen. Kauempana oleville alueille soraa laskettiin sinkkiämpäreillä koskeen.