Metsänhoitoyhdistys Järvi-Savon ja Suonteen valtuustot ovat perjantaina päättäneet yhdistää metsänhoitoyhdistykset. Yhdistyksen nimeksi jää Metsänhoitoyhdistys Järvi-Savo ja yhdistyminen tapahtuu 1.1.2008.
Metsänhoitoyhdistys Suonteen ja Järvi-Savon valtuustot halusivat tehostaa metsänhoitoyhdistysten toimintaa sekä hillitä kustannuskehitystä. Metsänomistajien laadukkaan, kustannustehokkaan palvelujen tuottamisen sekä edunvalvonnan kannalta pidettiin tärkeänä yhdistää toiminnot.