Sysmän kunta vastaa ensi vuoden alusta lukien lomituspalvelujen järjestämisestä myös Joutsan, Leivonmäen, Luhangan ja Toivakan kunnissa. Tähän saakka Sysmän toimialueeseen ovat kuuluneet kotikunnan lisäksi Hartola ja Pertunmaa.
Vuoden 2006 tilaston mukaan Sysmässä oli 339 vuosilomaan oikeutettua maatalousyrittäjää. Joutsan alueella heitä oli 157. Maatalouslomittajia Sysmän alueella oli tilaston mukaan 58 ja Joutsan alueella 32.