Luhangan kunnanhallitus on näreissään siitä, ettei Tammijärven ja Pappisen yhdistävän siirtoviemärin rakentaminen ole vieläkään edennyt mihinkään. Asian vauhdittamiseksi kunnanhallitus lähetti myllykirjeen Keski-Suomen ympäristökeskuksen johtajalle Risto Palokankaalle.
Kunta toteaa huolestuneena seuranneensa Tammijärvi-Pappinen -vesihuoltotyön siirtymistä vuodesta toiseen. Vuosi sitten havaitut puhdistamo-ongelmat Tammijärvellä johtivat odotuksiin hankkeen käynnistymisestä jo kuluvan vuoden aikana. Tuolloin uskottiin hankkeen olleen vesihuoltotöiden kärkihankkeita maakunnassa. Seutukunnan kunnat myös varasivat osaltaan talousarvioon hankkeen edellyttämät kuntaosuudet. Keväällä kunnille sitten ilmoitettiin, että hanke ei toteudu vuonna 2007. Suihku oli kylmä etenkin Tammijärven ranta-asukkaille, jotka kokivat eniten haittaa silloisesta jätekuplasta vesistössään.
Luhangan kunnassa on kaksi käytössä olevaa pienpuhdistamoa Tammijärvellä kirkonkylällä. Vesi- ja viemäriverkosto laajenee vastaavasti lähes vuosittain taajama-alueilla kunnan suunnitelmien mukaan ja haja-asutusalueilla paikallisen vesiosuuskunnan toimesta. Kaavasuunnittelun alaisena on lisäksi uusia alueita, joiden seurauksena verkostoon tulee kymmeniä uusia liittyjiä. Pienpuhdistamojen kapasiteetti ei riitä tästä lisäyksestä aiheutuvan jätevesimäärän käsittelyyn.
Osittain kunnassa joudutaan rakentamaan verkostoa, jota ei voida jätevesien osalta kuitenkaan ottaa käyttöön, ennen kuin jätevedet voidaan siirtää Joutsan modernille puhdistamolle.
Kunnanhallitus toivookin, että ympäristökeskus esittäisi vuodelle 2008 toteutettavaksi Tammijärvi-Pappinen -valtion vesihuoltotyön. Rakentaminen poistaisi pienpuhdistamo-ongelmat Luhangasta, mahdollistaisi verkoston laajentamisen ja muodostaisi yhtenäisen seudullisen jätevesien käsittelyn Joutsan seutukunnalla.

LUE LISÄÄ VIIKON 38 JOUTSAN SEUDUSTA