Joutsan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän purkamisesta johdosta on laadittu alustava arvio. Arvio koskee kuntayhtymän omaisuuden arvoa ja sen jakaantumista osuuksina jäsenkuntiin.
Tilintarkastaja Osmo Aallon laatima selvitys on toimitettu Joutsan, Luhangan ja Leivonmäen kuntiin tiedoksi. Luhangan osuus omaisuudesta tulisi tässä vaiheessa olemaan 303.500 euroa ja kuntataajamassa sijaitseva terveysaseman kiinteistö.
Selvityksessä ei ole otettu kantaa kuntayhtymän purkautuessa tehtävään velkojen ja saamisten loppuselvitykseen.

LUE LISÄÄ VIIKON 38 JOUTSAN SEUDUSTA