Joutsan kunnanhallitus edellyttää, että Keski-Suomen pelastuslaitos huolehtisi pelastustoimen sopimuksen mukaisen henkilömäärän saamisesta Joutsan paloasemalle. Pelastustoimen perustamissopimuksen mukaan paloasemalla pitäisi olla kolme vakituista työntekijää, mutta tämän vuoden heitä on ollut vain kaksi.
Joutsan kunnanhallitus otti kokouksessaan kantaa pelastuslaitoksen ensi vuoden talousarvioon. Kunta toivoo pelastuslaitoksen kanssa neuvotteluja siitä, olisiko kunnan maksuosuutta tarkistettava henkilöpulan vuoksi.
Joutsan ja Leivonmäen kuntien yhdistyvien kuntien yhteinen maksuosuus ensi vuonna on talousarviossa 326.261 euroa.