Maaoikeutena toimiva Kuopion käräjäoikeus antoi 30.8. päätöksensä monien onkisalolaisten tekemästä valituksesta, joka kohdistui lunastustoimikunnan 7.9.2006 päättämiin korvauksiin. Lunastustoimikuntahan myöntyi vain pieneen murto-osaan niistä korvaussummista, joita asianosaiset karhusivat valtiolta.
Maaoikeus hyväksyi kaikki lunastustoimikunnan tekemät ratkaisut lukuun ottamatta korvausta, joka koskee lisääntynyttä tien kunnossapitoa. Lisääntyvistä tien kunnossapitokustannuksista Onkisalon metsätien tiekunnalle määrättiin 7.700 euroa korvausta, joka perustuu yksityisteiden keskimääräisiin kunnossapitokustannuksiin kunnossapitoluokan 3 mukaisesti.
Maaoikeus katsoi, että kunnossapitokustannukset ovat keskimääräistä suuremmat ja korotti kertoimen luokkaan kaksi. Näin korvaus nousi 9.600 euroon 7.700 eurosta.

LUE LISÄÄ VIIKON 36 JOUTSAN SEUDUSTA